Descripción del proyecto

El bescuit del ben comú és un exemple que utilitzo per il·lustrar de forma senzilla el concepte guanyar-guanyar-guanyar (personal, grupal i mediambiental) mitjançant una activitat tan quotidiana com preparar un pastís