xavier santotomás mena

xavier santotomás mena
xavier santotomás menaimpulsor del projecte
Xavier va estudiar enginyeria informàtica. Durant la seva carrera professional es va enfocar en la millora de l’experiència d’ús en l’àmbit de la comunicació en internet. És trainer en el disseny de projectes creatius, col·laboratius i sostenibles amb Dragon Dreaming i entusiasta en la creació de material didàctic (guies, vídeos, mapes mentals…) de suport a les formacions que ofereix. El seu propòsit vital és aprendre i compartir aprenentatges de forma simple i divertida mitjançant el pensament visual i els relats..

formació/training: Facilitació de tallers i cursos / Disseny d’experiències d’aprenentatge enriquidores / Creació i difusió de material didàctic de suport

àrees de focus

 • Consciència plena (mindfulness): com estar presents i observadors per a ser més creatius.
 • Comunicació guanyar-guanyar: com usar l’assertivitat i l’empatia per a resoldre conflictes.
 • Gestió àgil i sostenible del temps: com gestionar el temps sense estrès per a ser més eficaços.
 • Lideratge: com incorporar i transmetre valors, motivació i habilitats per a superar reptes.
 • Disseny de projectes: com elaborar projectes per a guanyar a nivell personal, comunitari i planetari.

competències i habilitats com a formador

Facilitació de tallers i cursos

 • Estimular l’experimentació individual i grupal a través de dinàmiques, jocs i activitats.
 • Estimular la creativitat a través de preguntes generatives.
 • Estimular la integració dels aprenentatges teòrics a través de materials didàctics atractius

Disseny d’experiències d’aprenentatge enriquidores

 • Comprendre les necessitats de l’alumnat respecte a un aprenentatge (user reseach)
 • creant una experiència d’ús agradable (interaction design) 
 • per a aconseguir el seu propòsit (usability)
 • gràcies tant a una bona estructura de la informació (information arquitecture)
 • com a un excel·lent “look&feel” (visual design)

Creació i difusió de material didàctic de suport

 • Pensament visual (visual thinking)
 • Narració de relats (storytelling)
 • Mapes mentals (mind mapping)
 • Edició de vídeos (video editing)
 • Màrqueting de continguts (content marketing)

testimonis

Xavier creu en allò que es proposa, creatiu, entusiasta en qualsevol activitat que li agrada, sap escoltar i respecta les idees de cada persona

Marc Santotomàs Martin, colaborador pistas creativas
Moltíssimes gràcies pel vostre seminari, m’ha encantat, ha estat molt útil.
M’ha ajudat a organitzar-me i a prendre una acció per a començar
Va ser interessant veure com una pluja d’idees creades entre tots feia avançar l’activitat, em va ajudar a tenir exemples i idees per al meu projecte
La presència de Xavier sempre és un regal.
Aporta molta saviesa i calma
Mª Ángeles García Piña, taller resolució conflictes

Hem aprofitat les eines per a construir peticions guanyar-guanyar que Xavier ens va compartir i la reunió amb el director provincial d’educació ha estat un èxit

Eduardo Vázquez Pérez, taller resolució conflictes
Xavier transmet una pau i una serenitat tremenda.
Escoltant-ho s’aprenen moltes coses